ΜΠΑΛΑΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310280089, 6932014111
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 46 54622
2310280089, 6932014111