ΓΚΑΝΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310228800
ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 46 54622