ΓΚΑΝΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γαστρεντερολόγοι
2310228800
ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 46 54622