ΓΑΛΙΤΣΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ιατρός λοιπών ειδικοτήτων
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 81Α, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ