ΓΑΛΙΤΣΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 81Α, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ