Συστήματα ακοής - Ακουστικά βαρηκοΐας

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

εγνατιας 75