ΓΚΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310270670
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 35 54623