ΓΚΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2310270670
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 35 54623