ΤΕΡΒΙΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310252571
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ 3 54631