ΒΡΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
2310221323
ΕΓΝΑΤΙΑ 81Α 54635