Υιοί Γ. Νικολαΐδη

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Εγνατία 83