ΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310272601
ΕΓΝΑΤΙΑ 81Α 54635