ΚΑΠΕΛΑ BONELI ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 35