ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ψυχίατροι
2310244615
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 83 54635