Κόσμημα Δέλλιος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 42