ΔΗΜΑΤΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310266008
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 65 54631