ΤΣΑΚΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΓΝΑΤΙΑ 65