ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
2310277598
ΕΓΝΑΤΙΑ 96 54623