ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310254038-6948083080
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 96 54623
2310254038-6948083080