ΠΟΖΛΟΦΣΚΙ - ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310224052-6944647105
ΕΓΝΑΤΙΑ 96 54623
2310224052-6944647105