ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/222472
ΕΓΝΑΤΙΑ 96 54623