Βακαλίδης Κωνσταντίνος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
Τηλ: 2310-240043
Εγνατίας 67
Τηλ: 2310-240043