Βακαλίδης Κωνσταντίνος

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310-240043
Εγνατίας 67
Τηλ: 2310-240043