ΓΚΙΜΠΙΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2310/283222
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 46 54622