ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310244959,6977221690 Σύντομη Περιγραφή
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 83 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ