ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργοί
2310244959,6977221690 Σύντομη Περιγραφή
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 83 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ