ΛΥΣΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2313039941, 6972823384
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 67 54836
2313039941, 6972823384