ΣΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310-228631
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 75 54635