ΣΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310-228631
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 75 54635