ΛΑΜΠΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310222266
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9 54631