ΛΑΜΠΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Αγγειοχειρουργοί
2310222266
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9 54631