ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310260100-6932234016
ΕΓΝΑΤΙΑ 83 54635
2310260100-6932234016