ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310222463
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9 54631