.

Δακτύλιος Αθηνών Χάρτης

Σε ισχύ από Από 25 Οκτωβρίου 2021
Τρίτη: 07.00 έως 20.00
Πληροφορίες-Όρια δακτυλίου | Αύριο | Ερχόμενη Δευτέρα | Ανατολή-Δύση ηλίου
Τρίτη, 24-05-2022. : Ζυγά ( πινακίδες που λήγουν σε 0,2,4,6,8 )
Αύριο Τετάρτη, 25-05-2022 (07.00 έως 20.00)
Κυκλοφορούν: Μονά ( πινακίδες που λήγουν σε 1,3,5,7,9 ),