Δακτύλιος Αθηνών Χάρτης

Σε ισχύ έως και 21 Ιουλίου 2023
Παρασκευή: 07.00 έως 15.00
Πληροφορίες-Όρια δακτυλίου | Αύριο | Ερχόμενη Δευτέρα | Ανατολή-Δύση ηλίου
Παρασκευή, 02-06-2023. : Ζυγά ( πινακίδες που λήγουν σε 0,2,4,6,8 )
Αύριο Σάββατο, 03-06-2023
Κυκλοφορούν: Ελεύθερη κυκλοφορία,