Δακτύλιος Αθηνών Χάρτης

Σε ισχύ έως και 22 Ιουλίου 2022
Πληροφορίες-Όρια δακτυλίου
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Η κυκλοφορία, Σε ισχύ από Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 εως και 22/07/2022 (δείτε την KYA)