Κυριακή, 17-11-2019. : Ελεύθερη κυκλοφορία
Αύριο Δευτέρα, 18-11-2019 (07.00 έως 20.00)
Κυκλοφορούν: Ζυγά ( πινακίδες που λήγουν σε 0,2,4,6,8 ),