ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ DR.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Νευρολόγοι
Εγνατίας 106