ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ DR.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εγνατίας 106