ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310229576
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 43 54623