ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310229576
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 43 54623