ΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310230702-6977238080
Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 6 54635
2310230702-6977238080