ΣΑΡΑΚΩΤΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310729169
Ερμού 73, 54623