ΜΥΚΩΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ - ΜΥΚΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310222418, 6945628163, 6945185401
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 96
2310222418, 6945628163, 6945185401