ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Γυναικολόγοι
2310263262
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9 54631