ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310263262
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 9 54631