ΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310273381
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 65 54631