ΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310273381
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 65 54631