ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6973345721, 2310283509
ΕΓΝΑΤΙΑ 100 54623
6973345721, 2310283509