ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
2310275444
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 46 54622