ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310275444
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 46 54622