ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6981624642 & 2310272223 Σύντομη Περιγραφή
Εγνατιας 106, Θεσσαλονίκη