Πρεσβείες-Προξενεία-Προξενείο Αυστρίας

2310-23650
Εγνατιας 81