ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2310/256376
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 48 54622