ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/256376
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 48 54622