Εκκλησίες-Θεσσαλονίκη Άγιος Αθανάσιος

Άγιος Αθανάσιος
Εγνατίας 87
Άγιος Αθανάσιος