ΜΑΚΕΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310220490
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 3 54622