ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Ο ΑΕΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310226253
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 47