ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310/282585
Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ 10 54631