ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2310/282585
Γ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ 10 54631