ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310278998 / 6979110581
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 63 54631
2310278998 / 6979110581