ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
Σωκράτους 16