ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σωκράτους 16