Κυνήγι-Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονιας - Θράκης (ΣΤ)

2310-246640, 2310-219656, 2310-219556
Ευριπίδου 4
2310-246640, 2310-219656, 2310-219556