ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310282415
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 88 54623