ΜΠΕΛΕΒΕΣΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310286291
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 90 54623
Τηλ.: 2310286291