ΔΡΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310220270
ΕΓΝΑΤΙΑ 90 54623