Δημόσιες Επιχειρήσεις-Θεσσαλονικη Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Τηλ.2310253057,2310253056,2310253086
Ερμού και Καρόλου Ντήλ 35
Τηλ.2310253057,2310253056,2310253086